Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Konrad Hamelusz zamieszkały w Warszawie (00-687) przy ulicy Wspólnej 65/3

2. Konrad Hamelusz dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Konrad Hamelusz zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

4. Dane osobowe zbierane są przez Konrada Hamelusza, w celu umożliwienia użytkownikom korzystanie z aplikacji mobilnej GoPlayground Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z aplikacji mobilnej GoPlayground